กลุ่มสามล้อพ่วง |Side-car Tricycle Group |   三轮车组


จัดตั้งขึ้นเพื่อขนส่งนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเที่ยวชมในชุมชนที่ได้บรรยากาศความเป็นพื้นบ้าน สูดดมอากาศที่บริสุทธิ์ นั่งไป เล่าเรื่องไป ชมไป ชี้ไป แวะถ่ายรูป แวะชิม แวะชม แวะแชะ และแวะแชท ด้วยความเป็นกันเอง และบรรยากาศที่เป็นใจ ท่านจะได้รู้ว่า บุโบย มีดีกว่าที่คิด


组织三轮车的目的就是为了让游客、访客的交通方便,可以欣赏村里的风景和新鲜的空气,一边游览一边拍照,BU BOI 小村非常美丽,也是一个值得去的小村。


Side-car Tricycle Group It is set up to transport tourists during traveling in the community. Taking a ride to attractions and sites that can be pulled off or stopped at anywhere along the way for photography or selfie with friendly and nice service. Bu Boi is better than you ever thought.