กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล


กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาลอีกหนึ่งเครือข่าย
ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร
มีเป้าหมายเพื่อถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาล
นอกจากนั้นยังแปรรูปอาหารส่งขายให้กับผู้บริโภคนอกชุมชน
จากการจับสัตว์ทะเลมาในจำนวนที่มากกว่าความต้องการในการรับประทาน
ในแต่ละวันหรือแต่ละครั้ง
จึงทำให้สัตว์ทะเลที่จับมาได้เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์
แต่ละครอบครัวในชุมชน  จึงทำการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ
ตามภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อสร้างรายได้การจัดการกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล
โดยรวมกันที่อาคารแปรรูปอาหารทะเลของชุมชน ในช่วงบ่ายของแต่ละวัน
เริ่มจากนำปลา กุ้ง ปูจากชาวประมง มาแปรรูป มีทั้ง ปู
นึ่งที่ปอกเปลือกออกเรียบร้อยพร้อมกิน มันปู ที่ทำจากส่วนต่างๆของปู
ผ่านกรรมวิธีจนมาเป็นมันปู ที่รสชาติอร่อย ไม่มีสารกันบูด   ปลา
เป็นปลาแห้ง ปลาเค็ม ที่สะอาด
และห่อบรรจุภัณฑ์ที่น่าซื้อเป็นของขวัญของฝาก  ทุกอย่าง บอกได้คำเดียวว่า
อร่อยและปลอดภัย