กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล |  Processed Seafood Group


กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล Processed Seafood Group กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาลอีกหนึ่งเครือข่าย ที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหาร มีเป้าหมายเพื่อถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้รับประทานนอกฤดูกาล นอกจากนั้นยังแปรรูปอาหารส่งขายให้กับผู้บริโภคนอกชุมชน จากการจับสัตว์ทะเลมาในจำนวนที่มากกว่าความต้องการในการรับประทาน ในแต่ละวันหรือแต่ละครั้ง จึงทำให้สัตว์ทะเลที่จับมาได้เน่าเสียโดยเปล่าประโยชน์ แต่ละครอบครัวในชุมชน จึงทำการถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ตามภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อสร้างรายได้ การจัดการกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล โดยรวมกันที่อาคารแปรรูปอาหารทะเลของชุมชน ในช่วงบ่ายของแต่ละวัน เริ่มจากนำปลา กุ้ง ปูจากชาวประมง มาแปรรูป มีทั้ง ปู นึ่งที่ปอกเปลือกออกเรียบร้อยพร้อมกิน มันปู ที่ทำจากส่วนต่างๆของปู ผ่านกรรมวิธีจนมาเป็นมันปู ที่รสชาติอร่อย ไม่มีสารกันบูด ปลา เป็นปลาแห้ง ปลาเค็ม ที่สะอาด และห่อบรรจุภัณฑ์ที่น่าซื้อเป็นของขวัญของฝาก ทุกอย่าง บอกได้คำเดียวว่า อร่อยและปลอดภัย


Processed Seafood Group It is a group that signifies to food security by processed seafood. Their processed seafood can be kept longer for out-of-season eating. Moreover, the processed seafood is delivered to customers out of their community as well. The daily catch is more than they can consume all, so each family in the community process their catch by various wisdoms that are transmitted from their elders. The group processes seafood usually in the afternoon and produces steamed crab, crab paste, salted fish, dried fish, etc. that are clean, preservatives free, and good in packages, suitable for souvenir. It is a group that signifies to food security by processed seafood. Their processed seafood can be kept longer for out-of-season eating. Moreover, the processed seafood is delivered to customers out of their community as well. The daily catch is more than they can consume all, so each family in the community process their catch by various wisdoms that are transmitted from their elders. The group processes seafood usually in the afternoon and produces steamed crab, crab paste, salted fish, dried fish, etc. that are clean, preservatives free, and good in packages, suitable for souvenir.การจัดการกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล
โดยรวมกันที่อาคารแปรรูปอาหารทะเลของชุมชน ในช่วงบ่ายของแต่ละวัน
เริ่มจากนำปลา กุ้ง ปูจากชาวประมง มาแปรรูป มีทั้ง ปู
นึ่งที่ปอกเปลือกออกเรียบร้อยพร้อมกิน มันปู ที่ทำจากส่วนต่างๆของปู
ผ่านกรรมวิธีจนมาเป็นมันปู ที่รสชาติอร่อย ไม่มีสารกันบูด   ปลา
เป็นปลาแห้ง ปลาเค็ม ที่สะอาด
และห่อบรรจุภัณฑ์ที่น่าซื้อเป็นของขวัญของฝาก  ทุกอย่าง บอกได้คำเดียวว่า
อร่อยและปลอดภัย