ชายหาดบุโบย เป็นหาดทอดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะดินทรายสีดำ มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านสนกลาง และบ้านสนใหม่      ในปัจจุบันมีการพัดผ่านของลมชายหาด และเกิดการทับถมทำให้ชายหาดมีความกว้างมากขึ้นจากเดิมประมาณ 5 เมตร หน้าหาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นที่พักเรือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของหอยท้ายเภา หอยหวาน และแมงดาทะเล ซึ่งจะมีมากในวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน เพราะเป็นวันน้ำขึ้นเต็มที่ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล บุโบย ทำให้บ้านบุโบยเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้ชื่อว่า สดทั้งปีที่บุโบย  มีพันธ์สัตว์นำมากหลายร้อยชนิดเลยทีเดียว

ใกล้ๆกับชายหาด ยังมีผืนนาเล็ก ใหญ่ เรียงราย มองไปสุดลูกหูลูกตา เป็นผืนนาที่หล่อเลี้ยงข้าวให้กับชุมชนมาช้านาน ด้วยพันธ์ข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อ รสชาติอร่อย หอม ปราศจากสารเคมี คือ ข้าวแดงราชินี ใช้วิถีดำนาแบบโบราณ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของทุปี  เป็นอีกวิถีที่ต้องลอง  เหลือจากกินเอง   ชาวบ้านก็ทำเป็นของขวัญของฝากจากชุมชนบุโบยด้วย

หลังจากเก็บเกี่ยว พื้นที่นา ก็กลายเป็นแปลงปลูกแตงโม ที่สด รสชาติอร่อย กรอบ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และอบต.แหลมสน ได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ มีกลิ่นอายของควาบอย เพื่อประชันม้าทั่วฟ้าเมืองไทย ประกวดแตงโม แข่งขันกินแตง   สร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้คนเป้นอย่างมาก ชื่อว่างานกินแตง แข่งม้า จะจัดในช่วงเดือน มีนาคม  ทุกปี

ชายหาดที่ทอดยาว ยังมีต้นเตยปุดะ ซึ่งสามารถนำมาเป็นวัสดุของคนในชุมชนเพื่อทำเสื่อ และยังมีต้นสายาปันตัย ที่สามารถนำยอดมาต้ม เเกง หรือลวกทานเป็นอาหารหรือเครื่องเคียงได้ ชายหาดเป็นจุดรับอากาศบริสุทธิ์กลิ่นอายทะเล และเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น และสามารถมองเห็นเกาะที่รายล้อมมากกว่า 20 เกาะ ที่ เช่น เกาะเภตรา เกาะบุโหลน เกาะสาม เกาะตะรุเตา เกาะหมู เกาะตาปู เป็นต้น


0