ทรัพยากรธรรมชาติ ชายหาดบุโบย Bu Boi Beach 自然资源 (BU BOI海滩) ชายหาดบุโบย เป็นหาดทอดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะดินทรายสีดำ มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านสนกลาง และบ้านสนใหม่ ในปัจจุบันมีการพัดผ่านของลมชายหาด และเกิดการทับถมทำให้ชายหาดมีความกว้างมากขึ้นจากเดิมประมาณ 5 เมตร หน้าหาด ในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นที่พักเรือ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของหอยท้ายเภา หอยหวาน และแมงดาทะเล ซึ่งจะมีมากในวันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือน เพราะเป็นวันน้ำขึ้นเต็มที่ นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล บุโบย ทำให้บ้านบุโบยเป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งได้ชื่อว่า สดทั้งปีที่บุโบย มีพันธ์สัตว์นำมากหลายร้อยชนิดเลยทีเดียว


BU BOI海滩长约 4 公里,沙滩的特点就是黑沙土,境内进松树中(村的名字)和新松树,现在海滩被风影响,所以海滩长度增加5公里,十一月份到四月份海滨上都船停在海滨,还小村的食物来源的地方,特别的食物是贝类、马蹄蟹等等,在农历十五的每个月,贝类特别多,因为海水正在涨潮,BU BOI海滩也是海洋生物的栖息地,所以让BU BOI小村有丰富的海鲜食品,可保证在BU BOI小村的海鲜整年新鲜,有各种各样的海洋生物。


ใกล้ๆกับชายหาด ยังมีผืนนาเล็ก ใหญ่ เรียงราย มองไปสุดลูกหูลูกตา เป็นผืนนาที่หล่อเลี้ยงข้าวให้กับชุมชนมาช้านาน ด้วยพันธ์ข้าวพื้นเมืองที่มีชื่อ รสชาติอร่อย หอม ปราศจากสารเคมี คือ ข้าวแดงราชินี ใช้วิถีดำนาแบบโบราณ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนของทุปี เป็นอีกวิถีที่ต้องลอง เหลือจากกินเอง ชาวบ้านก็ทำเป็นของขวัญของฝากจากชุมชนบุโบยด้วย


靠近海滩有一块大田,一望无际就可看到大田,这块大田滋养小村的人,特别米类就是我们BU BOI小村产生的地方,味道特香、有机米,这就是“红米女王”,使用久的耕田方式,每年的九月份,要来这里尝试一下 BU BOI小村的生活,九月份 的海鲜收获特多,村里人会送小小的纪念品给游客。


หลังจากเก็บเกี่ยว พื้นที่นา ก็กลายเป็นแปลงปลูกแตงโม ที่สด รสชาติอร่อย กรอบ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และอบต.แหลมสน ได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่ มีกลิ่นอายของควาบอย เพื่อประชันม้าทั่วฟ้าเมืองไทย ประกวดแตงโม แข่งขันกินแตง สร้างความสุข สนุกสนานให้กับผู้คนเป้นอย่างมาก ชื่อว่างานกินแตง แข่งม้า จะจัดในช่วงเดือน มีนาคม ทุกปี


收获耕田里的米之后,田里就变成种西瓜的地方,西瓜香甜、脆,一般的人都认识这里的西瓜,乡行政机构举办很的西瓜比赛、吃西瓜、西瓜比赛、赛马,这个比赛让村里人美好笑容,这西瓜比赛在每个月的三月份举行。


ชายหาดที่ทอดยาว ยังมีต้นเตยปุดะ ซึ่งสามารถนำมาเป็นวัสดุของคนในชุมชนเพื่อทำเสื่อ และยังมีต้นสายาปันตัย ที่สามารถนำยอดมาต้ม เเกง หรือลวกทานเป็นอาหารหรือเครื่องเคียงได้ ชายหาดเป็นจุดรับอากาศบริสุทธิ์กลิ่นอายทะเล และเป็นจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น และสามารถมองเห็นเกาะที่รายล้อมมากกว่า 20 เกาะ ที่ เช่น เกาะเภตรา เกาะบุโหลน เกาะสาม เกาะตะรุเตา เกาะหมู เกาะตาปู เป็นต้น


非常长的海滩,还有班兰树,班兰树是村里最重要的材料来做垫,还有PAITAI树,可以来煮汤、蒸,海滩的新鲜空气,还可以看到日落、看到二十个海岛如,PETRA岛、三岛、猪岛等等。


Bu Boi Beach Bu Boi Beach is a 4 km dark sand long beach, connecting to Ban Son Klang Village and Ban Son Mai Village. Due to seaside wind and accumulation of sand make the beach 5 meters wider. During November until April of every year, the beach is served as a boatyard and a source of food especially some certain kinds of shellfish and horseshoe crab. Moreover, it is a habitat for marine life as well. That makes Ban Bu Boi become a community with food security that there is a saying that “fresh seafood all year round at Bu Boi”. Hundred species of marine life are available there. Not far from the beach, there are paddy fields that can be seen distantly. The paddy fields produce rice for the community for long time with its famous local paddy grains named Queen’s Brown Rice that are grown in its traditional way since September annually. That is a recommendation to try it.

The over production of rice for their household consumption is packed as a souvenir product from the community. After rice harvest, the paddy fields are changed for planting watermelons that produce fresh and delicious fruits. Sub-district Administration Organization of Laem Son organizes an annual event of watermelon in mixing with the atmosphere of cowboy way that includes watermelon contest, eating watermelon contest, horse contest. The event of Eating Watermelon Contest – Horse Contest is held every year in March. The beach of Ban Bu Boi has screw pines that the community used for weaving mats. Sayapantai tree which its leaf shoots can be cooking. The beach is a viewpoint for sunset view among fresh sea breeze. Over 20 islands nearby can be seen afar such as Ko Petra, Ko Bulone, Ko Sam, Ko Tarutao, Ko Moo, Ko Tapu, etc.


0