ประวัติความเป็นมาบ้านบุโบย Background of Ban Bu Boi BU BOI 乡村的历史 ทุกพื้นที่ย่อมจะมีที่มา เรื่องเล่าขานให้ผู้คนจดจำ เช่นเดียวกับบ้านบุโบย ซึ่งมีตำนานเล่าขานกัน “ชุมชนใกล้ๆ แห่งนี้ (หมู่บ้านกาแบงในปัจจุบัน) มีครอบครัวๆ หนึ่ง ซึ่งมีลูกสาวสวย ชื่อว่า บาโบย เป็นหญิงสาวที่มีรูปพรรณสัณฐานสวยงามมาก ว่ากันว่านางมีความสูง 7 ศอก เอว 7 คืบ คอ 7 ปล้อง

ซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้ชายต่างอยากได้นางมาเป็นคู่ครอง จึงเกิดการฆ่าฟันกันตาย เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ พี่ชายของบาโบย ก็ไม่สบายใจ คิดว่าปัญหาเรื่องนี้น่าจะจบลง จึงออกกลอุบายล่อลวงน้องสาวไปหาหอยที่ป่าชายเลน (บริเวณบ้านบุโบยในปัจจุบัน) และได้ลงมือฆ่านางบาโบยผู้เป็นน้องสาว และได้ฝังศพไว้ที่ป่าชายเลน (สุสานโต๊ะบุโบย)” จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านบุโบยในปัจจุบัน คำว่า บุโบย ได้เพี้ยนมาจากคำว่า บาโบย

ในอดีตเชื่อกันว่าหากใครเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน เช่นจะฉายหนัง ต้องทำการเซ่นไหว้ให้โต๊ะบุโบยเสียก่อน โดยการ หว่านข้าวตอก ดอกไม้ ปักโบหรืออื่นๆ ถ้าหากใครไม่ทำก็จะเกิดอาการอาเพศต่างๆ ไม่ประสบความสำเร็จในงานที่ทำ ชุมชนบ้านบุโบย เกิดขึ้นในปี พ.ศ 2471 เนื่องจากเกิดโรคระบาดอย่างมากในหมู่บ้านกาแบง ชาวบ้านจึงอพยพหนีย้ายโรคมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บุโบย(ในปัจจุบัน) โดยมีครอบครัวโต๊ะลอหมาน เกนุ้ย นายหมาก หล้าแดง และนายงะ บูสู ย้ายเข้ามาในชุมชนบุโบยเป็นกลุ่มแรกๆ และนายหมาดสาด จิมาร นายหยาไม่ทราบนามสกุล และนายแบน หมีนสัน ย้ายเข้ามาเป็นกลุ่มที่สอง


Background of Ban Bu Boi Everywhere has its own story to tell to everyone, Ban Bu Boi also has its story. A nearby community to Bu Boi Community (Ban Ga Bang in the present) had a family with a daughter named Ba Boi who was very pretty with her admiring body shape in those day that was very desired from men to be her couple that made battle happened.

A brother of Ba Boi was not pleased with what happend, so he thought to end the matter and lured his sister to harvest shellfish at mangrove forest (around Ban Bu Boi in the present) and he killed his sister then buried her body in the mangrove forest where is now Toh Bu Boi Cemetery. That is the story of Ban “Bu Boi” which is distorted from “Ba Boi”.

In the past, it was believed that anyone came to the village for a purpose such as movie show would have to pay worship to Toh Bu Boi with offerings or else it would miraculously not be accomplished. Ban Bu Boi Community was established in B.E. 2471 (1928) in consequence of the outbreak in Ban Ga Bang Village that made villagers escaped to their new settlement in the present location of Ban Bu Boi lead by the family of Toh Lor Man, Ge Nui, Mr. Mhak, Lah Daeng, and Mr. Nga Buzu that were the very first group moved in. Later the group of Nai Mudsad Jimarn, Mr. Ya, and Mr. Baen Meensan followed.


每个地方都有自己的来源,每个地方都有自己的故事这些故事可以留下最深刻的印象,像BU BOI 乡村也有自己的故事,故事里有一个“小社区”,这社区现在就是(GA BANG 小村),有一个家庭住在这个小村,这个家庭有位非常漂亮的姑娘叫“BA BOI”,这位姑娘非常漂亮,有人说她的身材高七寸、腰七寸、脖子长 ,每个男生都喜欢上她都想让她来当妻子,就出了大事,男生杀死对方,有这种情况,BA BOI的哥哥感到不好,就想解决这件事情,他就想出一个办法,叫自己的妹妹去红树林(BU BOI 小村周边),哥哥自己杀掉他的妹妹,把尸体埋在红树林(TOA BU BOI 墓地),这就是小村来源的名字故事,BU BOI的名字偏来BA BOI,很久以前每个人要就到小村里,如要放电影,要拜TOA BU BOI才可以放电影,要仍达米、花、蝴蝶结等等,如果没拜就带来不好的事情。 BU BOI社区产生在1928年,那个时候在GA BANG小村有流行病,村里的人移民到现在的地方(BU BOI),就是有穆斯林来到BU BOI小村。