แกงมัสมั่นไก่บ้าน (ฆูลาบือซา อาแยกาปง) 马萨曼咖喱鸡丁 (古拉巴萨阿耶尕绷)


แกงมัสมั่นไก่บ้าน (ฆูลาบือซา อาแยกาปง) 马萨曼咖喱鸡丁 (古拉巴萨阿耶尕绷  Massaman Curry with Kai Ban มัสมั่นเป็นแกงมุสลิมที่ใคร ๆ รู้จัก มลายูเรียกมัสมั่นว่าแกงใหญ่ เนื่องจากนิยมทำในงานบุญสำคัญ รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ สัมผัสถึงความแตกต่างของเนื้อไก่บ้านบวกกับเครื่องเทศที่สดใหม่ จึงทำให้เป็นอาหารยอดนิยมของผู้คนทั่วไป 有特色五香味道 穆斯林最有名的马萨曼咖喱,典礼经常把马萨曼咖喱用餐。 Massaman Curry with Kai Ban (chicken in Muslim curry) Massaman is a Muslim curry. It is often cooked for Muslim’s merit functions. Its taste is unique with authentic flavor of domestic fowl and spices that made it popular.