ไตรโลไบต์ในดงหิมพานต์ 蒸辣腰果鲎鱼 Trilobite in Himmaphan Forest


ไตรโลไบต์ในดงหิมพานต์ 蒸辣腰果鲎鱼 Trilobite in Himmaphan Forest เป็นอีกหนึ่งเมนูของ GEO-PARK ที่ใช้วัตถุดิบคือ ไข่ของแมงดาทะเล ซึ่งถือเป็นทายาทของ ไตรโลไบต์ หรือ แมงดาทะเลในยุคโบราณ (ยุคแคมเบรียน) ผสมผสานวัตถุดิบพื้นถิ่นคือ คือเครื่องแกงรสเด็ด บวกกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่อุมดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร กลายเป็นเมนูห่อหมกดึกดำบรรพ์ที่เชื้อเชิญให้ทุกท่านมาลิ้มลอง เป็นเมนูต้องห้ามพลาดเชียวนะ 鲎鱼蛋是特材料混合辣椒腰果营养丰富,非吃不可。 Trilobite in Himmaphan Forest A menu of Geopark that cooked from horseshoe crab which is counted as a descendant of Trilobite in Cambrian age. It is cooked with local ingredients of spicy curry paste and cashew nuts that makes this nutritious menu an inviting one.