กลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเตอร์บิลัง 德比郎侍女餐馆德比郎侍女餐馆 โรตีซอราย 马来西亚网饼


กลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเตอร์บิลัง 德比郎侍女餐馆德比郎侍女餐馆 โรตีซอราย 马来西亚网饼 ขนมพื้นเมืองโบราณที่หาทานได้เฉพาะสตูลด้วยเสน่ห์ความอร่อยของเส้นขนมอันอ่อนนุ่มผสมกลิ่นเตยหอม เมื่อได้สัมผัสรสความเค็มหวานมันของน้ำกะทิ ยิ่งทวีรสชาติกลมกล่อม 马来西亚网饼在泰国沙墩府很有名。 因为沙墩离马来西亚很近, 所以有些食物形状同一但味道有差别。网饼有香兰叶味,而椰奶酱的口味很美。 Terbilang Housewife Group Roti Zorai An old recipe sweets that can be found only in Satun. Its is a specific kind of Roti of pandanus leaf fragrant that is eaten along with coconut milk to double the harmonious taste. Terbiling Housewife Grooup 254 ม.2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล เปิดบริการตั้งแต่ 6.00 – 10.00 น. 营业:六点到十点 254 Mu 2 Tambon Chebilang, Mueang District, Satun. Opening hours: 6.00 a.m. – 10.00 a.m. Tel. 0822652157.