ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากปิง 坝兵农业侍女餐馆


ร้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากปิง 坝兵农业侍女餐馆 Ban Pak Ping Agriculture Housewife Group ขนมบุหงาบุดะ Bu-nga Buda香椰子馅包 “ขนมบุหงาบุดะ” ขนมหวานพื้นบ้านของพี่น้องชาวมุสลิมที่หาลิ้มลองได้เฉพาะเมืองสตูล ตัวไส้ที่ทำจากมะพร้าวอ่อนมาผสมสีจากธรรมชาติหลากสีสัน ห่อหุ้มด้วยเนื้อแป้งชั้นดี กรอบ หวาน มัน หากได้ทานกับชาชั้นเลิศช่างชวนชิมให้ลิ้มลอง “香椰子馅包”  各种天然颜色的材料来混合米粉香味,而椰子馅甜美。穆斯林沙墩特色高超饼 Ban Pak Ping Agriculture Housewife Group Bunga Buda Sweet and fragrant from its coconut filled with natural coloring and stuffed by flour. Crispy and soft chewing with good taste. กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากปิง 120 ม.10 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร.089 974 6913 Ban Pak Ping Agriculture Housewife Group 120 Mu 10 Tambon Kamphaeng, La-ngu District, Satun 91110. Tel. 0899746913.