สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

เลขที่ 350 ถ.คูหาประเวศน์ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล  074-740600

อาอีชะ เหมือนกู้ โทร. 0818749515 Email : chaa_j@hotmail.com

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบ้านบุโบย

ม.3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล 91110 : นางหาหรีอ้ะ ติ่งสง่า โทร. 087-2994597

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน

หมู่ที่ 3 ต.แหลมสน องละงู จ.สตูล 074-839775