Posts tagged ประวัติความเป็นมาบุโบย


Promotion

ประวัติความเป็นมาบ้านบุโบย

  ทุกพื้นที่ย่อมจะมีที่มา เรื่องเล่าขานให้ผู้คนจดจำ เช่นเดียวกับบ้านบุโบย ซึ่งมีตำนานเล่าขานกัน “ชุมชนใกล้ๆ แห่งนี้ (หมู่บ้านกาแบงในปัจจุบัน) มีครอบครัวๆ หนึ่ง ซึ่งมีลูกสาวสวย ชื่อว่า บาโบย เป็นหญิงสาวที่มีรูปพรรณสัณฐานสวยงามมาก ว่ากันว่านางมีความสูง 7 ศอก เอว 7 คืบ คอ 7 ปล้อง ซึ่งเป็นที่หมายปองของผู้ชายต่างอยากได้นางมาเป็นคู่ครอง จึงเกิดการฆ่าฟันกันตาย …

Read more 0 Comments