Posts tagged [6F[p


Promotion

โปรแกรมการท่องเที่ยว

โปรแกรมการท่องเที่ยวและอัตราค่าให้บริการ โปรแกรมทัวร์ 1 วัน เหมาจ่ายคนละ 800 บาท 07.00 น.     กล่าวต้อนรับจากชุมชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตบ้านบุโบย สู่ท่าเรือบ้านบุโบย และเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวบ้านชายฝั่งบุโบย 07.15 น.      ฟังเรื่องเล่าตำนานสำเภาเภตรา 07.30 น.      …

Read more 0 Comments